För att öppna mailet i din webbläsare, klicka här
Det här är RUNytt
Det här är ett nyhetsbrev från det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. Här kan du läsa om vad som är på gång inom RUNs verksamhet men även om aktiviteter och erbjudanden från Mittuniversitetet som berör skolans personal och/eller elever. Nyhetsbrevet är tänkt att skickas ut
2 ggr/termin och detta är det allra första nyhetsbrevet som skickas ut.
Nyanlända elevers skolframgång
Även i år erbjuder vi en, delvis omarbetad, kurs för arbetsgrupper och team bestående av olika personalkategorier som arbetar med nyanlända elever. Utbildningen genomförs som en campus/distanskurs med fyra campusträffar (totalt fyra heldagar) i Sundsvall där deltagarna arbetar med såväl enskilda som teamrelaterade uppgifter mellan träffarna. Arbetsuppgifterna är verksamhetsnära och syftar till att utveckla arbetet med nyanlända elever på skolan. Kursen startar i oktober 2017 och sista anmälningsdag är den 1 september. 
» Mer information och anmälan
Med modersmålet som utgångspunkt - en kurs för studiehandledare och modersmålslärare
Med start hösten 2017 erbjuder vi nu en gemensam utbildning för studiehandledare och modersmålslärare. Utbildningen utgår från grundskolan och dess styrdokument och vänder sig därmed i första hand till verksamma inom grundskolan, men kan också vara aktuell för de som arbetar inom till exempel gymnasieskolans språkintroduktion.
Kursen genomförs som en campus/distanskurs med fyra campusträffar, varav två i Östersund och två i Sundsvall. Kursen är kostnadsfri. Sista anmälningsdag är måndag den 11 september.
» Mer information och anmälan
Kommunförlagda förskolekurser
I våras skickade vi ut information om möjligheten att visa intresse för kommunförlagda förskolekurser. Kurser som tidigare getts inom ramen för Förskolelyftet. Intresse har visats men många huvudmän har svårt att själva fylla en hel kurs. Därför uppmanar vi fler att anmäla sitt intresse. Anmälan är öppen till och med den 8 september.
» Mer information och anmälan
RUN-konferens
Varmt välkomna till höstens RUN-konferens där temat blir inkluderande skola med särskilt fokus på nyanlända elevers lärande och flickors och pojkars lärande och resultat. Konferensen ges som vanligt på bägge campusorter; den 14 och 15 november på campus Östersund respektive campus Sundsvall. Inbjudan skickas ut vecka 37 men du kan anmäla dig redan idag.
» Anmäl dig till årets RUN-konferens här
Öppet hus
Mittuniversitetets traditionsenliga Öppet Hus för gymnasieelever går av stapeln den 7 november på campus Östersund och den 9 november på campus Sundsvall. Öppet hus är ett perfekt tillfälle för eleverna att få upp ögonen för vilka möjligheter de har. Under en fullspäckad dag de får träffa våra studenter som berättar om sina utbildningar och kan svara på elevernas frågor. Vi erbjuder resebidrag för skolor utanför våra campusorter. 
» Välkommen att anmäla er här
Gymnasiebesök
Varje år besöker Mittuniversitetets studentambassadörer en rad gymnasieskolor och gymnasiemässor. Ambitionen är att inspirera och motivera gymnasieelever från årskurs 1-3 att satsa på sina studier och börja tänka på vad de vill bli. Eftersom våra studentambassadörer är aktiva studenter kan vi förmedla aktuella insikter om hur det är att plugga vid ett universitet, studieteknik och hur studentlivet är. 
» Anmäl ert intresse av att får ett gymnasiebesök redan idag
ForskarFredag
Den 29 september arrangerar Mittuniversitetet åter igen ForskarFredag. En dag där forskaren står i centrum och allmänheten ges möjlighet att ta del av spännande och aktuell forskning genom intressanta föreläsningar. ForskarFredag arrangeras i år både i Sundsvall och i Östersund. Barn och ungdomar kan även engagera sig i ett massexperiment kallat "Nyhetsvärderaren" samt en teckningstävling.
» Mer information om ForskarFredag
Arbetsmarknadsdag för lärarstudenter
Den 1 juni arrangerades en arbetsmarknadsdag för lärarstudenterna på Mittuniversitetet. Dagen arrangerades som en mässa där inbjudna utställare var skolhuvudmän i regionen. RUNs ledningsgrupp och lärarutbildningens programråd kommer under hösten att diskutera formerna för denna dag och fundera på lämpliga tidpunkter för eventuella kommande dagar.
» Lär mer om Arbetsmarknadsdagen för lärarstudenter
Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)
I RUN samverkar kommuner i Mittsverige-regionen och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling. I RUNs uppdrag ingår samordning, utveckling och forskningsanknytning i förskola, fritidshem, skolverksamheter, lärarutbildning samt kompetensutveckling för parternas personal.

Vid RUN-riksdagsmötet 2017 beslutades om en ny verksamhetsplan för 2017-2019. De insatsområden som verksamheten kommer att fokusera på under dessa tre år är systematiskt kvalitetsarbete, inkluderande skola och kompetensförsörjning.
» Läs mer om RUN
Kontakt
E-post: run@miun.se

Twitter: #runmiun

Verksamhetsledare:
Ulrika Auno, ulrika.auno@miun.se

 | Avsluta prenumeration på RUNytt |